Feedback
Wrong video?

Datblygu Powered by Last.fm

Artists you may also like:

Albums by this artist:

Y Teimlad
Casserole Efeilliaid
Cân I Gymry
Braidd
Pop Peth
Maes E
Gwlad Ar Fy Nghefn
Mynd
Firws I Frecwast
Cyn Symud I Ddim
Brechdanau Tywod
Benjamin Bore
Nefoedd Putain, Prydain
Hollol, Hollol, Hollol
Ugain I Un
Santa a Barbara
Merch Ty Cyngor
Mas A Lawr
Cymryd Mewn Sioe
Cassrole Efeillaid
Cristion Yn Y Kibbutz
Fanzine Ynfytyn
Nofel O'r Hofel
Sdim Eisiau Esgus
Dymuniadau Da
Ms. Bara Lawr
Nos Da Sgum
Dim Deddf, Dim Eiddo
Mynwent
Dafydd Iwan Yn Y Glaw
Syrffedu
Mae'r Nyrs Adref
Sgorio Dafydd Iwan Dyn Eira
Alcohol
Ga i fod Sion Corn
Mwnci Efo Crach
Saith Arch Bach
Asid Amino
Amnesia
Tymer Aspirin
Paentio'r Nenfwd: Efo F'ymenydd
Blwyddyn Nesa Efallai Leukaemia
Rhawt
Cyfarth, Cyfathrach
Gazpacho
Gwenu Dan Bysiau
3 Tabled Doeth
Hanner Awr Wedi Dim